Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

 

BENIGNI TUMORI PLUĆA:

 

 1. Hamartomi – najčešći
 2. Epitelni tumori (papilom, polip, adenom…)
 3. Mezenhimski tumori (lipom, fibrom, lejomiom, neurofibrom…)
 4. Limfoidni tumori (plazmocitom, limfocitom…)

 

 • INTRABRONHIJALNA LOKALIZACIJA: 
  - dovode do iritacije bronha; 
  - kasnije dolazi do opstrukcije bronha-atelektaza, bronhitis, bronhiektazije.
  - Dijagnoza se postavlja iz isečka uzetog bronhoskopijom
 • INTRAPULMONALNA LOKALIZACIJA: 
  - tumori veći od 3-4cm dovode do dispneje pri naporu.
  - Hamartom se dokazuje nalazom kalcifikacija
  - Ostali se na snimku vide kao ograničene senke
  - Terapija je hirurška, radi se resekcija
  - Mogući su recidivi

 

 

MALIGNI TUMORI PLUĆA

 1. Karcinom bronha
 2. Sarkom pluća
 3. Metastaze u plućima

 

 • Sarkom pluća može biti:
  fibrosarkom, miosarkom, 
  angiosarkom, hondrosarkom, limfosarkom i retikulosarkom

 

Metastaze u plućima:

Putevi metastaziranja su različiti:

 • hematogeno: iz šupljih vena (glava, vrat, mala karlica)
  sistemom vene porte (želudac, kolon, pankreas)
 • limfogeno
 • per continuitatem


Najčešće su metastaze iz gastrointestinalnog trakta, dojke, gonada, tiroideje, prostate, bubrega.

Radiografski se metastaze vide kao

 • PEČATNE SENKE – tzv. senke “TOPOVSKA ĐULAD, to su kružne senke, različite veličine, homogene
 • MILIJARNA KARCINOZA je druga mogućnost radiografskog prikaza plućnih metastaza; 
  to su tada mikro- i makronodozne senke, koje podsećaju na sliku milijarne tuberkuloze (TBC).
 • LYMPHANGITIS CARCINOMATOSA je radiografska slika limfogenih metastaza; 
  vidi se mrežast izgled intersticijuma, po pravilu sa subakutnim plućnim srcem.


Terapija svih plućnih metastaza je hiruška.

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,


HIRURGIJA

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

Zapaljenska bolest creva (Inflamatorne bolesti creva, ulcerozni kolitis, Kronova bolest)

Zapaljenjska bolest creva obuhvata ulcerativni kolitis, Kronovu bolest i nedeterminisani kolitis. Ulcerativni kolitis je javlja kod 8 do 15 osoba na 100 000 u Sjedinjenim Državama i Severnoj Evropi. Incidencija je...

INTERNA MEDICINA

Aortna stenoza (suženje otvora aorte)

Aortna stenoza (suženje otvora aorte) - predstavlja suženje aortnog otvora koje sprečava prolazak krvi iz leve komore u aortu. ETIOLOGIJA: reumatska groznica urođena aortna stenoza (često udružena sa mono ili bikuspidnom aort. valvulom) ateroskleroza Svi etiološki...

Stenoza plućne arterije (stenosis arteriae pulmonalis)

Stenoza plućne arterije je suženje otvora a.pulmonalis na mestu zalistaka (VALVULARNA ili INFUNDIBULARNA stenoza); koje čini prepreku krvi, tako da desna komora hipertrofiše. Pluća primaju manje krvi.   BlažI oblici mogu biti bez simptoma, a...

Mitralna stenoza (stenosis valvulae mitralis, suženje mitralnog ušća)

Mitralna stenoza (stenosis valvulae mitralis, suženje mitralnog ušća) - Izazvana je suženjem mitralnog otvora, nastalim zbog međusobnog srastanja KOMISURE, KUSPISA ILI TENDINOZNIH HORDI Sužena mitralna valvula ima levkast oblik, a otvor ličI na...